Známky antropocénu, šimpanzí trust a expanzia na Twitteri

Známky antropocénu, šimpanzí trust a expanzia na Twitteri

Skupina výskumníkov zverejnila štúdiu publikovanú v r Veda dokumentuje, že antropocén – epocha ovplyvnená človekom, v ktorej teraz žijeme – je „funkčne a stratigraficky odlišný od“ predchádzajúcej epochy. Brandon Keim, nezávislý vedecký reportér, diskutuje o tomto príbehu a ďalších vedeckých správach z tohto týždňa.

A pre mnohých používateľov je stručnosť dušou Twitteru. Teraz prichádza správy že modrý vták uvažuje o rozšírení limitu 140 znakov – na 10 000 znakov. Slate’s Will Oremus uvažuje o dobrom a zlom podrobnejšom Twitteri.