Znamená viac piesku vždy lepšiu pláž?

Znamená viac piesku vždy lepšiu pláž?

Umiestňovanie piesku prebieha na Imperial Beach v Kalifornii. Čierne bodky označujú oblasť pôvodného umiestnenia. Kredit: z časopisu „Coastal Engineering“

Plážová výživa, proces vybagrovania piesku z morského dna s cieľom doplniť erodujúce pláže a chrániť pobrežné ekosystémy, má históriu, ktorá siaha až do 20. rokov minulého storočia. rozšírenie a rozšírenie na pláži Coney Island. Ale funguje to podľa predstáv? A kam ide všetok ten piesok, keď je umiestnený?

[ Prečo by nerovnaké hrádze mohli spôsobiť utopenie niektorých miest. ]Výskum v časopise Pobrežné inžinierstvo skúma účinky výživy na štyroch plážach v Kalifornii. Autorka štúdie Bonnie Ludka, postdoktorandka v Scrippsovej oceánografickej inštitúcii na Kalifornskej univerzite v San Diegu, vysvetľuje klady, zápory a zatiaľ neznáme.