Zlúčenie biológie a chémie v „Bionickom liste“

Zlúčenie biológie a chémie v „Bionickom liste“

Konceptuálny obraz „bionického listu“. Poďakovanie: Jessica Polka, Harvard Medical School

Spojením pokročilých katalyzátorov s upravenými baktériami výskumníci vyvinuli „bionický list“, ktorý dokáže produkovať uhľovodíkové palivá, ako je izopropanol a izobutanol, zo slnečnej energie, vody a oxidu uhličitého – a dokáže to efektívnejšie ako prirodzená fotosyntéza. 'Biológia je najlepšia chémia,' hovorí Pamela Silver, profesorka systémovej biológie na Harvardskej lekárskej fakulte a spoluvývojárka bionického listu. Hoci je Silver stále vo fáze overovania koncepcie v laboratórnom meradle, dúfa, že systémy ako bionický list by mohli poskytnúť všestrannú platformu na výrobu radu užitočných chemikálií.