Zlatý kráľ a ďalšie opustené bane moria Colorado

Zlatý kráľ a ďalšie opustené bane moria Colorado

Rieka Animas sa zmenila na horčicovo-Tangovu farbu, keď sa cez ňu pohybovala odpadová voda. Toto bolo urobené asi 24 hodín po úniku. Foto: Jonathan Thompson, High Country News

Keď Jonathan Thompson prvýkrát uvidel toxický oranžový kal valiaci sa cez rieku Animas, bol „v nemom úžase“. Je vedúcim redaktorom High Country News a obyvateľom mesta Durango v štáte Colorado, ktoré po výbuchu bane Gold King minulý týždeň vyhlásilo výnimočný stav. Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA), ktorá bola poverená odstraňovaním kontaminácie z tejto opustenej bane, náhodne spustila uvoľnenie troch miliónov galónov toxickej odpadovej vody vrátane arzénu a olova.

Len týždeň po katastrofe agentúra EPA oznámila, že „analýza ukazuje, že kvalita vody v rieke Animas od Silvertonu v Colorade po obecný odber vody Durango sa vrátila na úroveň kvality vody pred udalosťou“. Zatiaľ čo v krátkodobom horizonte sa zdá, že rieka sa vracia do normálu, výbuch v bani Gold King osvetľuje opustené bane a environmentálny vplyv ich kyslého odvodnenia v celom štáte. Thompson a Grace Hood, ďalší novinár so sídlom v Colorade, opisujú, čo videli na mieste za posledný týždeň a ako by mohol vyzerať proces čistenia.