Život vedca na koronavírus počas pandémie

Život vedca na koronavírus počas pandémie

Matthew Frieman sa pripravoval v laboratóriu. Poďakovanie: © Lekárska fakulta Marylandskej univerzity

Tento príbeh je súčasťou spravodajstva Science Friday o novom koronavíruse, pôvodcovi choroby COVID-19. Vypočujte si diskusiu odborníkov ošírenie, reakciu ohniska a liečbu.


Žiaľ, dospeli sme k pochmúrnemu míľniku pandémie: Jeden celý rok globálnej zdravotnej krízy. Prvé prípady COVID-19 boli nahlásené v decembri 2019 Mestskou zdravotnou komisiou vo Wu-chane.Minulú jar sme sa rozprávali s tromi výskumníkmi v oblasti koronavírusu – Matthewom Friemanom, Andreou Pruijssersovou a Lisou Gralinski – ktorí diskutovali o tom, aká bola pre nich pandémia, vrátane práce v laboratóriu biologickej bezpečnosti BSL3 a ako to ovplyvnilo ich životy a výskum.

Ira sa opäť skontaktuje s jedným z nich, Matthewom Friemanom, aby premýšľal o svojich skúsenostiach z minulého roka a o tom, čo očakáva v nasledujúcom roku.


Ďalšie čítanie