Zhoršuje znečistenie ovzdušia zdravie mestských cyklistov?

Zhoršuje znečistenie ovzdušia zdravie mestských cyklistov?

Bicyklovanie sa zrýchľuje: Počet ľudí, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, sa za posledné desaťročie zvýšil o 60 percent, podľa amerického úradu pre sčítanie ľudu správa . Cvičenie je jedným z hlavných benefitov pre cyklistov, no zdravotné účinky znečistenia ovzdušia na jazdcov sú menej známe. Reportér WNYC pre zdravotníctvo a medicínu Fred Mogul a geochemik Steven Chillrud opisujú svoje štúdium zmapovať kvalitu cyklistického ovzdušia v okolí New Yorku.