Zem vynašla jadrové reaktory skôr ako my

Zem vynašla jadrové reaktory skôr ako my

Snímka uránovej rudy zo skenovacieho elektrónového mikroskopu z prírodného jadrového reaktora Oklo. Tri obrázky vo falošných farbách zobrazujú produkty štiepenia vo forme cézia, bária a ruténia (zľava doprava). Kredit: PNAS

Dávno predtým, ako ľudia obohacovali urán na jadrové štiepenie, Zem to robila sama. Pred dvoma miliardami rokov niektoré prírodné ložiská uránu obsahovali dostatok uránu-235 na to, aby prešli spontánnymi štiepnymi reakciami. Tieto reakcie sa zapínali a vypínali státisíce rokov.

Tieto ložiská sa už neštiepia. Nový výskum prírodného jadrového reaktora Oklo v Gabone však našiel niečo zvláštne. Nie všetko cézium (toxický odpadový produkt štiepnych reakcií, či už prírodných alebo umelých), sa dostalo do životného prostredia. Niektoré skôr zostali viazané v reaktore pomocou iných molekúl.[ V tejto ére radikálnych klimatických zmien niektorí vedci radikálne premýšľajú o tom, ako ochladiť planétu – vrátane geoinžinierstva. ]

Evan Groopman, výskumný fyzik z amerického námorného výskumného laboratória a autor nového výskumu, vysvetľuje, prečo by toto zistenie mohlo pomôcť viesť k bezpečnejšiemu skladovaniu jadrového odpadu.