Záhady Marsu Plume

Záhady Marsu Plume

Wayne Jaeschke, patentový zástupca a amatérsky astronóm, zachytil fotografiu jemného oblaku stúpajúceho 120 míľ do atmosféry Marsu. Oblak zmiatol vedcov, pretože mraky sú zvyčajne obmedzené na nadmorskú výšku 60 míľ. Jaeschke opisuje, ako objavil chochol a ako k nemu mohlo dôjsť.