Záchrana divokých miest v „antropocéne“

Záchrana divokých miest v „antropocéne“

Žijeme v epoche, ktorú niektorí vedci nazývajú „antropocén“ – vek, v ktorom sa ľudský vplyv dotýka takmer všetkého na planéte. Štyridsať rokov po podpísaní zákona o ohrozených druhoch a takmer 50 rokov po zákone o divočine, musíme prehodnotiť, ako chránime prírodu? Environmentálny historik William Cronon a environmentálny geograf Paul Robbins diskutujú o ochrane divokých miest vo veku klimatických zmien.