Zabudnutá história autizmu

Zabudnutá história autizmu

Vo svojej novej knihe NeuroTribes: Dedičstvo autizmu a budúcnosť neurodiverzity Vedecký spisovateľ Steve Silberman sa ponorí do zabudnutej histórie autizmu a dokumentuje, ako politika a sebapropagujúci vedci v priebehu rokov zmenili naše chápanie tohto stavu.

Jednou z najpozoruhodnejších postáv knihy je rakúsky pediater Hans Asperger, ktorého priekopnícke myšlienky o autizme boli dlho zanedbávané. Asperger považoval autizmus za rozšírený stav, rôznorodý vo svojich prejavoch a väčšinou dedičný. Napriek tomu, píše Silberman, tieto koncepty boli dlhé roky pochované vedcami ako Leo Kanner, ktorý uprednostňoval užšiu definíciu autizmu, a iní, ktorí chceli autistické deti inštitucionalizovať alebo „liečiť“ s niekedy brutálnymi taktikami, ako sú šoky od chovateľa dobytka. .[ Klimatická veda ide pred súd v prípade kalifornskej ropy. ]

Silberman uzatvára knihu tvrdením, že viac pozornosti a peňazí by sa malo nasmerovať na vybudovanie pohodlnejšieho sveta pre ľudí s autistickým spektrom, a nie len na nepolapiteľný liek. .