Využitie existujúcej šírky pásma na vytvorenie komunitného WiFi

Využitie existujúcej šírky pásma na vytvorenie komunitného WiFi

Kredit: Shutterstock

V niektorých mestách sa bezplatné verejné Wi-Fi objavuje v parkoch, centrách miest a na iných rušných verejných miestach, no v niektorých častiach krajiny stále chýbajú otvorené pripojenia a prístup k cenovo dostupnému internetu. V Pittsburghu Adam Longwill, výkonný riaditeľ Meta Mesh Wireless Communications, vytvára „sieťovú sieť“ – prístupové body wifi, ktoré sú postavené na existujúcej šírke pásma. Longwill hovorí o tom, ako vybudoval túto komunitnú sieť.