Vták, ktorý sa vzpiera

Vták, ktorý sa vzpiera

Šalvia obyčajná je veľký vták, ktorý sa živí v biotopoch pelyňkov v západných USA a Kanade. Každý rok v tomto čase samce šalvia-tetrova každé ráno za úsvitu predvádzajú pozoruhodnú tanečnú rutinu. Jason Robinson, koordinátor horskej hry pre Utah Division of Wildlife Resources, rozoberá tanec a opisuje výzvy, ktorým čelia vtáky v Utahu.

Pokračujúce živé spravodajstvo NPR o udalostiach v Bostone predišlo 19. aprílu vysielaniu Science Friday. Nahraný program z 19. apríla bol odvysielaný 26. apríla.