Všimli ste si...Všetko

Všimli ste si...Všetko

Pred mesiacom vydal Science Friday’s výzvu. Klub požiadal poslucháčov, aby všetko pozorovali, kým si nevšimli niečo, čo ich zaujalo, aby túto jednu zaujímavú vec metodicky pozorovali a zároveň si viedli záznam toho, čo si všimli, a potom sa o postrehy podelili s klubom. Zakladajúci členovia Science Club Ariel Zych a Charles Bergquist hovoria, že poslucháč podania pokryl celý rozsah, od husľovej fyziky až po obracanie jesenného lístia.