Veda o tuvanskom hrdelnom speve

Veda o tuvanskom hrdelnom speve

Pasúce sa jaky, vetrom nafúkané pláne a bublajúce rieky – to je zvuková kulisa odľahlej stepi strednej Ázie. V Tuve, ruskej republike medzi Sibírom a Mongolskom, to sú tiež zvuky, ktoré ovplyvnili umenie hrdelného spevu. Tuvanskí hrdelní speváci sú schopní produkovať dve odlišné noty naraz, čo si vyžaduje určitý cvik. Video producent Luke Groskin hovorí o rôznych štýloch tuvanského hrdelného spevu a rečový patológ Aaron Johnson hovorí o tom, ako môžu speváci manipulovať so svojimi hlasivkami a ústami, aby vytvorili tento polyfónny zvuk.