Úsvit kyborgských baktérií

Úsvit kyborgských baktérií

V pivničnom laboratóriu na Pensylvánskej univerzite dvaja robotici využili schopnosť snímania, plávania a rojenia baktérií na pohon mikroskopických robotov. Aj keď ich práca znie ako premisa temného sci-fi filmu, Ph.D. Študentky Elizabeth Beattie a Denise Wong dúfajú, že tieto počiatočné experimenty s nano bio-robotmi poskytnú platformu pre budúce medicínske a mikroinžinierske snahy.