Úloha betónu ako stavebného kameňa v histórii

Úloha betónu ako stavebného kameňa v histórii

Vo svojej knihe Betónová planéta, autor Robert Courland hovorí o tom, prečo je betón, ktorý prvýkrát použili Rimania, odolnejší ako betón používaný vo väčšine súčasných budov. Navyše, mineralóg Peter Stemmerman nám rozpráva o svojom vynáleze Celitement a o tom, prečo je zelenší ako portlandský cement.