Ukladanie digitálnych údajov pomocou „atómového počítadla“

Ukladanie digitálnych údajov pomocou „atómového počítadla“

Moorov zákon, ktorý predpovedá, že rozsah elektronických komponentov sa každé dva roky zníži na polovicu, naráža na protivietor, pretože výrobcovia čipov dosahujú hranice fyzických možností. Experimentálny fyzik Sander Otte a jeho kolegovia teda namiesto snahy o ďalšiu miniaturizáciu začali zdola nahor: skonštruovali zariadenie na ukladanie digitálnych údajov, v ktorom jeden atóm predstavuje jeden bit. Otte opisuje zariadenie ako atómové počítadlo alebo posuvné puzzle. Nález objavia v denníku Príroda nanotechnológie .

STM sken tej istej pamäte, zapísaný do časti „O pôvode druhov“ od Charlesa Darwina (bez textového označenia). Kredit: Obrázok s láskavým dovolením TU Delft STM sken (96 nm široký, 126 nm vysoký) 1 kB pamäte, zapísaný do časti Feynmanovej prednášky „Na dne je veľa miesta“ (s textovým označením). Kredit: Obrázok s láskavým dovolením TU Delft Vysvetlenie bitovej logiky a atómových značiek. Kredit: Obrázok s láskavým dovolením TU Delft