Udržiavanie chladu (bez toho, aby sa globálne otepľovanie zhoršilo)

Udržiavanie chladu (bez toho, aby sa globálne otepľovanie zhoršilo)

Výskumník v oblasti udržateľnosti Michael Sivak odhaduje, že potenciálny dopyt po energii na chladenie Bombaja v Indii s klimatizáciou by sa rovnal štvrtine energie použitej na chladenie celých Spojených štátov na základe veľkého počtu obyvateľov mesta a vysokej teploty. Keďže klimatizácia prichádza online v čoraz väčšom počte domácností a miest po celom svete, ako trvalo udržateľné uspokojiť túžbu po chladnom vzduchu?

Kiel Moe, profesor architektúry a energetiky na Harvarde, hovorí o historických snahách udržať mestá a domy chladné – ako je import kopy snehu z hôr – a o tom, ako by sme mohli ochladzovať naše domovy a telá menej energetickými spôsobmi, ako napr. inteligentnejšie využitie stavebných materiálov ako betón a drevo.