Trumpova administratíva zrušila zákon o ohrozených druhoch

Trumpova administratíva zrušila zákon o ohrozených druhoch

Orol skalný sediaci na strome. Kredit: Warren Metcalf, cez Shutterstock.

Tento týždeň Trumpova administratíva oznámila, že od septembra zmení spôsob implementácie zákona o ohrozených druhoch. Regulačné orgány by čoskoro mohli vykonávať ekonomické hodnotenia, aby rozhodli, či by mal byť druh chránený alebo nie.

Od podpísania zákona v roku 1973 vládne agentúry ako United States Fish and Wildlife Services chránili viac ako 1650 druhov, ktoré boli uvedené ako ohrozené alebo ohrozené. Legislatívna úprava by nielen uľahčila vyraďovanie druhov zo zoznamu ohrozených druhov, ale oslabila by aj ochranu pre zostávajúce druhy.Maggie Koerth-Baker, vedúca vedecká reportérka pre FiveThiryEight , sa pripája k Ira, aby prediskutoval nový roll back ako aj ďalšie vedecké príbehy z týždňa, ako napr prvé skúšky CRISPR na ľuďoch , huba páchnuca na banánových plantážach a pravdu o najstarších ľuďoch na svete , v súhrne správ z tohto týždňa.

Ďalšie čítanie