Toto je váš mozog na Jacksonovi Pollockovi

Toto je váš mozog na Jacksonovi Pollockovi

„Going West“ Jacksona Pollocka (asi 1934-1935). Z Smithsonian American Art Museum, Dar Thomasa Harta Bentona

Keď chcel neuropsychiater Eric Kandel, nositeľ Nobelovej ceny, pochopiť zložitosť ľudského mozgu, pozrel sa na kalifornského morského slimáka. Relatívne základný nervový systém slimáka – pozostávajúci iba z 20 000 neurónov – sa ukázal byť skvelým modelom toho, čo sa deje v človek mozog počas učenia a pamäte.

Ale nie je to jediný model. Vo svojej novej knihe Redukcionizmus v umení a vedách o mozgu Kandel tvrdí, že pri pohľade na prácu abstraktných expresionistov sa o mozgu dá veľa naučiť. Títo maliari začiatku 20. storočia zredukovali vizuálne umenie na niekoľko základných komponentov – líniu, farbu, formu, svetlo a textúru. Naše nervové obvody sú pevne zapojené tak, aby uprednostňovali obrázky, ktoré dokážeme identifikovať, čo sťažuje spracovanie abstraktných foriem. Abstraktné formy zároveň nechávajú otvorené dvere interpretácii, stimulujúc oblasti mozgu na vyššej úrovni zodpovedné za kreativitu a predstavivosť.