Testovanie oceánskej DNA, Američania absolvujú vedecký kvíz a diéty ľadových medveďov

Testovanie oceánskej DNA, Američania absolvujú vedecký kvíz a diéty ľadových medveďov

V Kalifornii môže byť monitorovanie chránených morských oblastí drahé. Súčasné úsilie – ktoré zahŕňa podvodné prieskumy vykonávané dobrovoľníkmi v oblasti potápania – už stálo štát 16 miliónov dolárov a na niektorých miestach už nezostali žiadne financie. Testovanie DNA vo vzorkách vody by však mohlo poskytnúť účinnú alternatívu k nákladnejším metódam. Reportérka KQED pre vedu a životné prostredie, Lauren Sommer, diskutuje o tomto príbehu a ďalších vedeckých správach z tohto týždňa.

Navyše, pokiaľ ide o ich stravu, ľadové medvede nie sú také vyberavé. Uprednostnili by tučné mláďa tuleňa krúžkového? Áno. Ale Robert Rockwell, výskumný pracovník v Americkom múzeu prírodnej histórie, vysvetľuje v novej štúdii v PLOS ONE že dlhoroční „flexibilní krmači“ začlenili do svojej stravy snežné husi, vajcia a karibu, keďže v kanadskom západnom Hudson Bay sa obdobie bez ľadu zvyšuje. Rockwell sa zamýšľa nad dobrými a zlými schopnosťami ľadových medveďov čeliť klimatickým zmenám a diskutuje o tom, že najväčšou hrozbou pre ich živobytie môžu byť nielen vyššie teploty.