Tento Emoji, ktorý posielate, je otvorený pre interpretáciu

Tento Emoji, ktorý posielate, je otvorený pre interpretáciu

Poďakovanie: Grouplens research group, University of Minnesota-Twin Cities

A nové štúdium zisťuje, že emotikony, drobné grafické obrázky, ktoré sa čoraz častejšie používajú v textovej komunikácii, možno interpretovať rôznymi spôsobmi. Výskumníci z University of Minnesota zistili, že v dôsledku rozdielov v grafickom dizajne môžu určité postavy vyvolať mierne negatívne emócie pri vykreslení na jednej platforme mobilného telefónu, ale mierne pozitívne emócie pri zobrazení na inej platforme. A problém nie je len v preklade z jazyka Apple do jazyka Android. Dokonca aj v rámci jedného telefónneho systému môžu rôzni používatelia interpretovať jeden znak rôznymi spôsobmi. Autorka štúdie Hannah Miller a odborníčka na internetový jazyk Gretchen McCulloch diskutujú o výzvach zmeny komunikácie v online svete a o tom, čo možno urobiť, aby sa emocionálny obsah nestratil v preklade.