Tajomstvo lepkavých slín žaby

Tajomstvo lepkavých slín žaby

Pokus o odchyt koristi u Rana pipiens. Červené bodky označujú sledovanie špičky jazyka. Poďakovanie: C. Hobbs

Žaby používajú jazyk na vytrhnutie hmyzu zo vzduchu za menej ako sekundu. Hlásenie v štúdium strojný inžinier Alexis Noel tento týždeň zistil, že mäkkosť jazyka spolu s viskozitou slín umožňujú tieto úlovky uprostred letu. Keď jazyk zasiahne hmyz, sila premení normálne husté, viskózne sliny na riedku tekutinu, ktorá dokáže pokryť korisť a účinne ju chytiť do pasce. Noel nazýva sliny „reverzibilnou“ nenewtonovskou tekutinou a opisuje, ako by ich vlastnosti mohli byť užitočné v lepidlách a mäkkých robotoch.

Natiahnutie epitelu jazyka pri chytaní koristi. Medzery označujú oblasti, kde bola vypustená korisť. Poďakovanie: C. Hobbs Prst stiahnutý z povrchu jazyka ukazuje jeho silnú priľnavosť. Poďakovanie: C. Hobbs