Syntetický ľudský genóm? Nie tak rýchlo

Syntetický ľudský genóm? Nie tak rýchlo

Keď vedci a podnikatelia uskutočnila schôdza len pre pozvaných Na Harvarde minulý týždeň diskutovali o perspektíve výroby kompletného ľudského genómu a jeho vloženia do bunkovej línie, etici aj biológovia reagovali rýchlymi a varovnými radami. „Vytvorenie nového ľudského života je jedným z posledných procesov spojených s ľudskou činnosťou, ktorý ešte nebol industrializovaný alebo plne komodifikovaný,“ napísal Drew Endy a Laurie Zoloth Kozmos . 'Diskusie o syntéze ľudského genómu by sa po prvýkrát nemali vyskytovať v uzavretých miestnostiach.'

Okrem etických diskusií, ktoré môžu v konečnom dôsledku rozhodnúť o osude takéhoto projektu, biológ Jeff Way, ktorý sa stretnutia zúčastnil, hovorí, že budovanie ľudských chromozómov od nuly by bolo obrovským technologickým skokom. 'Nie je to naozaj možné. Súčasťou myšlienky je, že musíte vynájsť technológiu, aby to bolo realizovateľné.“ Zoloth a Way sa pripájajú k Ira, aby diskutovali o vedeckých a etických výzvach, ktoré pred nami stoja pri syntéze veľkého genómu.