Štúdia koreluje príjem medi a Alzheimerovu chorobu u myší