Späť, keď mala planéta iba jeden tanier

Späť, keď mala planéta iba jeden tanier

Vonkajšia vrstva modernej Zeme je súborom do seba zapadajúcich pevných dosiek, ako je vidieť na tomto obrázku. Tieto platne sa navzájom brúsia, posúvajú sa okolo seba alebo sa ponoria pod seba, čo vedie k zemetraseniam a sopkám. Nový výskum však naznačuje, že dosková tektonika sa začala až oveľa neskôr v histórii Zeme. Kredit: USGS

Keď sa magmatické oceány na veľmi skorej Zemi začali ochladzovať, na povrchu planéty sa nad stále roztaveným plášťom vytvorila pevná škrupina. Avšak presná mechanika toho, ako sa pra-Zem zmenila zo svojho starovekého stavu do sveta posúvajúcich sa tektonických platní, ktoré vidíme dnes, je stále záhadou. V správa uverejnená v časopise Príroda , geológ Michael Brown a kolegovia opisujú snahy modelovať, ako rôzne kombinácie minerálov reagujú pri špecifických kombináciách teploty a tlaku. Tento model, hovorí Brown, ukazuje, že moderný doskový tektonický proces subdukcie možno nebol potrebný na vytvorenie niektorých z najstarších hornín na svete.