Sľubné výsledky v skorých skúškach novej liečby SM

Sľubné výsledky v skorých skúškach novej liečby SM

Reportovanie v časopise Veda Translačná medicína Vedci tvrdia, že nová metóda na v podstate resetovanie imunitného systému pacientov so sklerózou multiplex sa zdá byť bezpečná. Spoluautor štúdie Stephen D. Miller z Northwestern University opisuje nový prístup testovaný v tejto malej klinickej štúdii fázy 1 a vysvetľuje, ako by sa jedného dňa mohol použiť aj na liečbu iných autoimunitných ochorení, ako je diabetes 1. typu.