Sľubná a stále neistá budúcnosť pre úpravu ľudských génov

Sľubná a stále neistá budúcnosť pre úpravu ľudských génov

CRISPR, viaShutterstock

CRISPR-Cas9 sa tento týždeň opäť dostáva na titulky. Skupina výskumníkov z Oregonskej univerzity zdravia a vedy použila technológiu úpravy génov na opravu mutácie v ľudských embryách. Embryá boli vyvinuté v laboratórnej miske a zničené po niekoľkých dňoch - výskumníci nemali v úmysle implantovať ich do maternice. Napriek tomu je to dôležitý prvý krok ku dňu, kedy môžeme zabrániť prenosu niektorých smrteľných alebo oslabujúcich chorôb na budúce generácie.

[ Aké ľahké je upraviť DNA? ]Dr. Shoukhrat Mitalipov, riaditeľ Centra pre embryonálnu bunkovú a génovú terapiu na Oregonskej univerzite zdravia a vedy, sa pripája k Ira, aby diskutovali o novom výskume. A Kelly Ormond, profesorka genetiky na lekárskej fakulte Stanfordskej univerzity a členka fakulty v Stanfordskom centre pre biomedicínsku etiku, hovorí o sľubnej a neistej budúcnosti úpravy ľudských génov.