Skúmanie vzdialených dedín, kde nájdete stopy ľudského mikrobiómu

Skúmanie vzdialených dedín, kde nájdete stopy ľudského mikrobiómu

Spoločenstvo baktérií, ktoré žijú na a v našom tele – mikrobióm – hrá dôležitú úlohu v našom zdraví. Avšak prvky moderného západného životného štýlu, ako je pôrod cisárskym rezom a používanie antimikrobiálnych produktov, obmedzujú tieto mikrobiálne spoločenstvá.

Maria Gloria Dominguez-Bello a kolegovia kronikované mikrobióm ľudí žijúcich v izolovanej dedine Yanomami vo venezuelskej Amazónii, ktorá nemala predtým zdokumentovaný kontakt so západnými ľuďmi. Zistili, že mikrobióm týchto ľudí obsahoval najvyššie úrovne bakteriálnej diverzity, aké boli kedy zaznamenané v ľudskej skupine. Je zaujímavé, že niektoré zo študovaných baktérií nesú gény, ktoré kódujú rezistenciu na antibiotiká, aj keď ľudia z Yanomami neboli vystavení komerčným antibiotikám.