Shooting Stars: Zachytenie noci na kameru

Shooting Stars: Zachytenie noci na kameru

Fotograf Colin Legg robí časozberné filmy nebeských scén, od polárnych žiar až po zatmenia. Legg, ktorý fotografuje väčšinou v odľahlých častiach Austrálie, kde svetelné znečistenie nekonkuruje svetlu hviezd, popisuje niektoré z výziev tohto typu fotografovania: od kamier na stráženie detí počas dní a nocí až po spustenie elektroniky v zapadákove.