Sea Spray's Tie to The Sky

Sea Spray's Tie to The Sky

Poďakovanie: Steve Corey/ flickr / CC BY-ND 2.0

Vedci už roky vedia, že oceány vytvárajú aerosóly – spreje drobných častíc suspendovaných vo vzduchu. V závislosti od ich veľkosti a zloženia sa tieto aerosolizované častice môžu zmiešať vysoko do atmosféry a cestovať tisíce kilometrov.

Píšte tento týždeň do denníka Chem , výskumníci použili laboratórny model morských vĺn, aby oddelili niektoré príspevky, ktoré fytoplanktón a baktérie žijúce v oceánoch prispievajú k oceánskym aerosólom. „Morský sprej nie je len morská soľ,“ hovorí Vicki Grassian, ktorá je spoluriaditeľkou Centra pre vplyvy aerosólov na klímu a životné prostredie. Organické zlúčeniny obsiahnuté v mikrovrstve „pokožky“ na povrchu oceánu sa môžu dostať do atmosféry, keď bubliny morskej peny prasknú.[ Tento výskumník študuje anatómiu postriekania .]

Grassian a kolegovia pracujú na tom, aby pochopili, ako sa rôzne materiály dostávajú do atmosféry a ako môžu interagovať spôsobmi, ktoré ovplyvňujú klímu.