S pomocou svojich detí vidí film Jean Craighead George „Ľadová veľryba“.

S pomocou svojich detí vidí film Jean Craighead George „Ľadová veľryba“.

Knihy Jean Craighead George – vrátane Moja strana hory a Julie z vlkov —učil generácie detí milovať a rešpektovať prírodu. Keď v roku 2012 zomrela, zanechala novú knihu, Ľadová veľryba , nedokončené. Jej deti rozprávajú o tom, ako vytlačiť tento príbeh o 200-ročnej veľrybe grónskej. (Prečítajte si úryvok.)

Prečítajte si úryvok z .