Prielom: Počúvanie úplne nového sveta

Prielom: Počúvanie úplne nového sveta

Vitajte pri prvom diele „Breakthrough: Portraits of Women in Science“, novej série, ktorá sleduje inovatívny výskum vedkýň. V tejto epizóde Rene Gifford, riaditeľka Laboratória pre výskum kochleárnych implantátov na Vanderbilt University, diskutuje o tom, ako ona a interdisciplinárny tím vyvinuli metódy na zlepšenie kochleárnych implantátov doladením spôsobu, akým implantované elektródy stimulujú nervové bunky. Giffordova kolegyňa, audiologička Allyson Sisler-Dinwiddie, sa stala testovaným subjektom po nehode, ktorá ju uvrhla do úplného ticha.

Producentka dokumentárneho videa Emily Driscoll sa pripája k Irovi, aby sa podelila o príbeh Sisler-Dinwiddie. A Gifford opisuje, ako by vypnutie elektród v implantáte mohlo prekvapivo zlepšiť sluch nositeľa. Budú tiež diskutovať o ďalšom výskume, ktorý skúma spôsoby, ako pomôcť ľuďom, ktorí nosia implantáty, vychutnať si hudbu a zažiť smerové počúvanie. A preskúmajú, ako môže mať z týchto implantátov úžitok viac ľudí, než FDA v súčasnosti považuje za vhodné.