Prepisovanie genomickej abecedy

Prepisovanie genomickej abecedy

Dvojitá špirála postavená zo štyroch prirodzene sa vyskytujúcich základní. Poďakovanie: Millie Georgiadis, Lekárska fakulta Indiana University

DNA je univerzálny programovací jazyk pre život a špecifickým kódom tohto programu je kombinácia párov báz adenín, guanín, cytozín a tymín. Sú to však jediné páry báz, ktoré by sa dali použiť na vytvorenie DNA? Vedci, ktorí skúmali túto otázku, dokázali vytvoriť 4 rôzne páry báz, ktoré v prírode neexistujú. Ich výsledky boli uverejnené v časopise Veda.

Chemik Floyd Romesberg, ktorý vytvoril svoje vlastné neprirodzené páry báz, biológ Jef Boeke, ktorý pracuje na vytvorení genómu syntetických kvasiniek, a bioetička Debra Mathews hovoria o tom, ako by sa zmenené genómy dali použiť na vytváranie nových liekov a palív – a či je to považovaný za novú formu života. (Žiadny z týchto hostí nebol zapojený do Veda štúdium.)
Ďalšie čítanie