Prenos vírusu Zika je stále záhadný

Prenos vírusu Zika je stále záhadný

Elektrónová mikroskopia vírusu Zika (oranžová) naviazaného na bunkovú membránu (hnedá) v neurosfére vytvorenej z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek. Autor fotografie: Rodrigo Madeiro

Tento týždeň CDC oznámilo, že konečne existuje dostatok dôkazov na vyvodenie definitívneho spojenia medzi vírusom Zika a mikrocefáliou, čo je stav, pri ktorom sa deti rodia s nezvyčajne malými hlavami a poškodením mozgu. Zostáva však veľa otázok, napríklad ako sa vírus prenáša z matky na dieťa. Mikrobiologička Carolyn Coyne vysvetľuje.