Premena vodíka na kov by mohla viesť k novým supravodičom

Premena vodíka na kov by mohla viesť k novým supravodičom

Pred šiestimi desaťročiami prišla skupina fyzikov s teóriou, ktorá opísala elektróny pri nízkej teplote, ktoré by mohli pritiahnuť druhý elektrón. Ak by boli elektróny v správnej konfigurácii, mohli by viesť elektrinu s nulovým odporom. The Bardeen-Cooper-Schriefferova teória , pomenovaná po troch fyzikoch, je základom toho, ako funguje supravodivosť na kvantovej úrovni. Supravodivosť by umožnila prúdenie elektriny bez straty tepla z jej systému.

Odvtedy sa vedci snažia nájsť materiál v reálnom svete, ktorý by vyhovoval tejto teórii. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je premena vodíka na kov. To sa dosiahne stlačením plynného vodíka medzi dvoma diamantmi pri takom vysokom tlaku, že stuhne. Tento kov sa potom pri izbovej teplote stane supravodičom. Predtým bolo dosiahnutie nulového odporu možné iba ochladením supravodiča takmer na absolútnu nulu.V tomto segmente Ira a Gizmodo vedecký spisovateľ Ryan Mandelbaum hovoril s fyzikom Maddurym Somayazulu a teoretickou chemičkou Evou Zurek o pokroku smerom k vytvoreniu supravodiča pri izbovej teplote a o tom, ako by sa tento typ materiálu dal použiť v kvantových výpočtoch a iných technológiách.


Ďalšie čítanie