Prekrývajúce sa operácie, malý vtáčik bubeníka a hedžové fondy bez ľudí

Prekrývajúce sa operácie, malý vtáčik bubeníka a hedžové fondy bez ľudí

V chirurgických nemocniciach je bežnou praxou plánovať chirurgov v prekrývajúcich sa operáciách. Primár dokončí technicky najťažšiu časť, potom skončí ďalší chirurg, či už na účely školenia, alebo aby nemocnice mohli efektívnejšie naplánovať svojich špičkových chirurgov. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že prekrývajúce sa operácie nie sú bezpečné, ale pacienti často nie sú o praxi informovaní.

[ Kreatívny spisovateľ, ktorý sa stal lekárom, mieri perom na nemocnicu ]Amy Nordrum, pridružená redaktorka pre IEEE spektrum , vysvetľuje, prečo úvodník v JAMA vyzýva nemocnice, aby zaviedli lepšiu transparentnosť, pokiaľ ide o frekvenciu a bezpečnosť týchto prekrývajúcich sa operácií. Okrem toho predstavuje kakadu, ktorý využíva predmety na bubnovanie na stromoch, a nové prístupy k využívaniu umelej inteligencie pri správe hedžových fondov.