Predpovedanie auta (a paliva) budúcnosti

Predpovedanie auta (a paliva) budúcnosti

V roku 1992, po energetických krízach v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia a pod tlakom nových noriem o vzduchu s nulovými emisiami v Kalifornii a rastúcej úzkosti o energetickú bezpečnosť, boli Ford, Chrysler, GM a ďalší výrobcovia automobilov uprostred vývoja elektrických vozidiel na batérie. pre spotrebiteľský predaj. Zdalo sa, že krajina je pripravená na vzostup vývoja elektrických vozidiel a iných vozidiel na alternatívne palivá – vrátane vodíkových palivových článkov, biopalív a ďalších.

Nabíjací elektromobil od Shutterstocku

Science Friday sa spýtal niekoľkých odborníkov, čo možno očakávať od elektromobilov a ako skoro ich bude môcť riadiť bežný cestujúci. Dvaja z týchto hostí boli inžinier Dan Sperling z Kalifornskej univerzity v Davise a James Worden, generálny riaditeľ spoločnosti Solectria Solar a muž stojaci za batériou poháňanou spoločnosťou Solectria Force. O dvadsaťštyri rokov neskôr sa vracajú do Science Friday, aby sa pozreli späť na pokrok elektrických vozidiel a vozidiel na alternatívne palivá a pokúsili sa znova predpovedať budúcnosť.