Pre lepšie alebo divnejšie: Ako AI zlyháva

Pre lepšie alebo divnejšie: Ako AI zlyháva

Aká inteligentná je umelá inteligencia? Kredit: Shutterstock

AI môže byť skratka pre „umelú inteligenciu“, ale v mnohých ohľadoch môžu byť naše automatizované programy prekvapivo hlúpe. Môžete si napríklad myslieť, že trénujete neurónovú sieť na rozpoznávanie oviec, ale v skutočnosti sa len učíte, ako vyzerá zelený trávnatý kopec. Alebo učiť rozdiel medzi zdravou kožou a rakovinou – ale vlastne len učiť, že nádory majú vždy vedľa seba pravítko. A ak požiadate robota, aby navigoval v priestore bez toho, aby sa dotkol stien, niekedy zostane nehybne stáť na jednom mieste.

Výskumníčka AI Janelle Shane, autorka a nová kniha o svojráznych, ale aj vážnych chybách, ktoré hádžu umelú inteligenciu – ktorá na konci dňa dokáže len to, čo im prikážeme.Okrem toho odhaľuje niekoľko nových nápadov na predstavenia generované AI pre Science Friday.


Ďalšie čítanie

  • Prečítajte si úryvok z knihytu.