Požiare spotrebúvajú prostriedky označené na prevenciu