Povedú parížske rozhovory k lepšej a záväznej klimatickej dohode?

Povedú parížske rozhovory k lepšej a záväznej klimatickej dohode?

Potoky a rieky, ktoré sa tvoria na vrchu grónskeho ľadového príkrovu počas jari a leta, sú hlavným činiteľom, ktorý prepravuje odtok topenia z ľadového príkrovu do oceánu. Fotografia bola urobená 19. júla 2015. Poďakovanie: NASA/Goddard/Maria-Jose Viñas

Tento týždeň sa v Paríži začala 21. klimatická konferencia Organizácie Spojených národov, na ktorej sa takmer 200 krajín snaží vytvoriť globálnu dohodu o obmedzení emisií skleníkových plynov. Novinárka Lisa Friedman z E&E's ClimateWire a Steven Cohen, výkonný riaditeľ Earth Institute Columbia University, diskutujú o tom, ako problém vyváženia hospodárskeho rastu a klimatických cieľov pre Indiu a rozvojové krajiny ovplyvní rokovania a akú úlohu zohráva technológia pri znižovaní emisií.