Používanie mozgu a tela na tvorbu hudby

Používanie mozgu a tela na tvorbu hudby

Elektronická hudobníčka Grace Leslie robí hudbu, ktorá vytvára pocit pokoja – dlhé tóny držané na flaute, vytvárajúce bohaté tóny a vrstvené zvuky. Ale jej metóda tvorby piesní ju odlišuje od väčšiny ostatných elektronických hudobníkov: Leslie zbiera tlkot srdca, neuroelektrickú aktivitu a inú biologickú spätnú väzbu pomocou senzorov na ľudských telách. Tento vstup dodáva do počítača, ktorý potom prevádza údaje na prúdiace zvukové vlny.

Ako výskumníčka na Georgia Tech v Atlante skúma, ako mozog a telo reagujú na hudbu na univerzite School of Music. Leslie sa pripojí k Ire a porozpráva o svojich metódach tvorby umenia a záhadách, prečo hudba vyvoláva emocionálnu odozvu u tých, ktorí počúvajú.