Pomalá veda: Pohľad na dlhotrvajúce experimenty

Pomalá veda: Pohľad na dlhotrvajúce experimenty

William J. Beal (vľavo) začal s dlhodobým experimentom životaschopnosti semien Michiganskej štátnej univerzity v roku 1879. Frank Telewski (vpravo) je jej súčasným správcom. Je obklopený mulleinmi (Verbascum blattaria), ktoré počas experimentu vyklíčili a rozkvitli.

Veda je proces, ktorý si vyžaduje starostlivé, starostlivé pozorovania a opakovanie experimentov na overenie výsledkov a vylúštenie vzorov. To všetko si vyžaduje čas a obetavosť. Čo sa môžeme naučiť, keď necháme vedu ísť na dlhú cestu?

Rastlinný biológ Frank Telewski dohliada na projekt životaschopnosti semien, ktorý začal William J. Beal na Michiganskej štátnej univerzite v roku 1879. A Richard Lenski, evolučný biológ tiež na MSU, sleduje genetické zmeny v 12 rôznych populáciách E. coli ktoré sa vyvíjali viac ako 66 000 generácií. Diskutujú o tom, aké to je vykonávať a financovať experimenty v dlhých časových intervaloch v prostredí uponáhľaného publikovania a výsledkov na požiadanie.Postdoktor Zachary Blount zo žartu ohrozuje plody svojho výskumu vývoja využívania citrátov v jednej populácii E. coli. V pozadí je Richard Lenski. Poďakovanie: Brian Baer/Michigan State University