Pohľad z odvrátenej strany

Pohľad z odvrátenej strany

Zvládli by ste svet, ktorý vyzeral hore nohami? Marc Abrahams, redaktor a spoluzakladateľ The Annals of Improbable Research , zdieľa prípadovú štúdiu, v ktorej bol subjekt nútený nosiť ochranné okuliare. O desať dní neskôr muž jazdil na bicykli a hral sa v parku na chytanie – jeho jedinou nevýhodou bola samotná podivná pokrývka hlavy.