Pohľad späť na storočie vedy

Pohľad späť na storočie vedy

Hubbleov obraz utekajúcich hviezd. Kredit: NASA

V roku 1921 bol objav rádia len o niečo viac ako 20 rokov v minulosti. A dvojitá špirála DNA bola ešte viac ako tridsať rokov v budúcnosti. V tom roku začala vychádzať publikácia, ktorá sa stala časopisom Science News, a funguje dodnes.

Redaktorky Nancy Shute a Elizabeth Quill sa pripájajú k Ira, aby listovali v archívoch časopisu s viac ako 80 000 článkami pokrývajúcimi storočia vedy —z možností atómovej energiena diskusie o čiernych dierach,k projekciám vzostupu avokádaako obľúbené ovocie. Existujú záhady – sú špirálové hmloviny iné vesmíry? A tam sú chyby, ako je návrh, že insekticíd DDT by sa malo zapracovať do farby na steny.


Ďalšie čítanie