Pochopenie temnej stránky fyziky

Pochopenie temnej stránky fyziky

Astronómovia pomocou Hubbleovho vesmírneho teleskopu agentúry NASA objavili strašidelný prstenec temnej hmoty, ktorý sa vytvoril už dávno počas titánskej kolízie medzi dvoma masívnymi kopami galaxií. Objav prsteňa patrí medzi najsilnejšie dôkazy o existencii temnej hmoty. Obrázok od NASA, ESA, M. J. Jee a H. Ford (Johns Hopkins University)

Neutróny, protóny a elektróny – to sú základné stavebné kamene hmoty. Ale tento druh hmoty je len nepatrným zlomkom celého vesmíru. Zvyšok, asi 95 percent, je v skutočnosti rozdelený medzi temnú hmotu a temnú energiu. Pochopenie toho, čo tvorí temnú hmotu a temnú energiu, by mohlo pomôcť zodpovedať niektoré z najväčších otázok fyziky. Fyzici Jodi Cooley, Dan Hooper a nositeľ Nobelovej ceny Steven Weinberg sa pripojili k Irovi Flatowovi, aby diskutovali o tom, čo robíme a čo nevieme o tejto „temnejšej“ stránke fyziky a čo dúfame, že sa naučíme.