Opätovné prebudenie končatín po rokoch paralýzy

Opätovné prebudenie končatín po rokoch paralýzy

Reportovanie v časopise Mozog Vedci píšu o opätovnom prebudení nôh štyroch mužov paralyzovaných od pása nadol. Urobili tak implantovaním elektronických zariadení do mužskej chrbtice. Zariadenia vysielajú elektrickú stimuláciu, ktorá precvičuje nervy, aby pozornejšie počúvali signály, čo umožňuje dobrovoľné pohyby po rokoch paralýzy. Autorka štúdie Susan Harkema z University of Louisville a Roderic Pettigrew, riaditeľ Národného inštitútu biozobrazovania a bioinžinierstva, diskutujú o zariadení a ceste ku komerčne dostupným liečebným postupom.