Opätovná návšteva odhalenej teórie spontánnej generácie

Opätovná návšteva odhalenej teórie spontánnej generácie

Obraz Alberta Edelfelta, na ktorom Louis Pasteur vykonáva experiment vo svojom laboratóriu. Kredit: Public Domain/Wikimedia Commons

„Spontánna generácia“ bola myšlienka, že živé organizmy môžu vzniknúť z neživej hmoty. Koncom 19. storočia, v boji medzi chemikom Louisom Pasteurom a biológom Felixom Pouchetom, ktorý uskutočnila Francúzska akadémia vied, Pasteur skvele prišiel s experimentom, ktorý túto teóriu vyvrátil. Ukázal, že keď uvaríte infúziu, aby ste zabili všetko vo vnútri a nedovolili, aby sa do nej dostali žiadne častice, život sa vo vnútri spontánne nevynorí. Jeho experimenty boli považované za víťazstvo pre vedu - ale neboli bez kontroverzie.

V tomto rozhovore Neobjavené Elah Feder, Ira Flatow a historik James Strick hovoria o tom, čo si vedci z Pasteurových čias skutočne mysleli o jeho experimente, o úlohe, ktorú zohrala katolícka cirkev pri odstavení „spontánnej generácie“ a o tom, prečo sa aj Darwin snažil tejto téme zo všetkých síl vyhnúť.
Ďalšie čítanie: