Odhalenie závisti, smiechu a zvedavosti prostredníctvom dát

Odhalenie závisti, smiechu a zvedavosti prostredníctvom dát

V tejto ére veľkých dát unikajú kúsky osobných informácií vždy, keď urobíme krok, prečítame si webovú stránku alebo „páči sa mi“ príspevok na Facebooku. Spoločnosti zhromažďujú a analyzujú tieto údaje, aby odhalili naše vzorce správania. Môžeme však údaje použiť na získanie prehľadu o našich myšlienkach a pocitoch? Môžeme sa naozaj dostať vedieť niekto z ich údajov?

Giorgia Lupi a Stefanie Posavac, vizuálne dizajnérky a autorky novej knihy Vážený Data , otestoval tento nápad. Každý týždeň počas celého roka kreslili a vymieňali si každodenné údaje o svojich osobných zážitkoch, od zvierat, s ktorými sa stretli, až po to, koľkokrát pocítili žiarlivosť. Diskutujú o tom, čo nám o nás môžu povedať útržky svetských údajov.Nižšie uvádzame úryvok z knihy, v ktorej autori predstavujú závislosť na telefóne, osamelosť a smiech prostredníctvom svojich ručne kreslených dátových pohľadníc.