O móde, viere a fyzike

O móde, viere a fyzike

Umelecké znázornenie červej diery, via Shutterstock

Vo svojej novej knihe Móda, viera a fantázia v novej fyzike vesmíru Teoretický fyzik Roger Penrose argumentuje proti rozšírenej pozornosti venovanej niektorým prominentným teóriám o vesmíre, vrátane teórie strún. Niektoré nápady vo fyzike sú podľa neho len módne a priťahujú pozornosť bez solídnej experimentálnej podpory. Kritizuje aj fyzikov, ktorí sa snažia príliš široko aplikovať kvantové teórie na makroskopický svet, a zameriava sa na myšlienku kozmickej inflácie.